Baltais laukais
Šįryt nubrido saulė,
Jos pėdos tokios lengvos.
Kažkur aukštai
Lyg atgimimo himnas
Suskambo vyturio
Pirma giesmė.
Toks lengvas
Pavasarinis džiaugsmas
Užpildė mūsų sielas
Ir jausmus...