Į gimtinę,
Lyg pažadėtąją žemę,
Sugrįžti man gera.
Gera sugrįžti ten,
Kur motinos rankos
Palydėjo mane į gyvenimą,
Kur tėvas,
Rūkydamas „Primą“,
Laukė sugrįžtančio,
Kad kartu išeitume arti
Pavasariu kvepiančio lauko.
Dabar tas
Speigo sukaustytas laukas.
Beržais užaugo.
Ir manęs niekas nelaukia,
Tik aš į gimtinę
Lyg pažadėtąją
Žemę grįžtu.