Mylėk mane,
Nekęsk manęs,
Tik neišeik,
Tik būk šalia.
Tik būk šalia,
Kai gera man,
Kai man sunku,
Kai aš juokiuos,
Kai aš verkiu, 
Kai skauda man, 
Kai gera man
Tu būk šalia,
Prašau tavęs