Sudėliosiu 
Tavo vardą
Aš iš tūkstančio
Žvaigždžių,
Jos per naktį
Keliaudamos dangum
Mūsų meilę apdainuos.
Nenustebk
Ankstyvą rytą
Radus meilės laišką,
Parašytą 
Ant pražydusių gėlių.
Tai dangus
Tuos žodžius 
Sudėliojo iš rasų.
Tik nubusk,
Nepramiegok,
Kol dar saulė nenutrynė
Meilės žodžių 
Nuo žiedų.