Šį vakarą
Norėčiau ateiti
Į tavo sapną,
Į tavo laiką,
Bet jau ruduo,
Gervės išskrenda
Ir kelias 
Toks tolimas,
Nežinau
Ar suspėsiu...