Gyvenimas
Prie mūsų kojų
Lyg motinų
Išaustas drobes
Nutiesia kelius.
Kuriuo nueiti?
Kuriuo pasukti?
Kuris į laimę,
Kuris į šlovę,
Kuris į meilę
Veda  mus?
Keliai kelialiai, 
Vingiuoti, tiesūs,
Klystkeliai siauri...
Kur tas tikrasis
Mano, tavo,
Mūsų kelias?
Kur veda jis?
Į dangų ,pragarą,
O gal į nebūtį...