Jau išskrenda paukščiai.
Jų skubėjimo
Ir liūdesio
Pilnas dangus.
O gelstančios liepos
Ir klevas prie kelio
Į rudenį kviečia vėl mus.
Jau išskrenda paukščiai.
Jau skubinas
Palikti gimtuosius lizdus.
Būriais ir po vieną
Jie skrenda ir skrenda,
O virš laukų liūdesys
Ir voratinkliai draikos
Ir skamba rytais
Lyg arfos dangaus
Voratinklių stygos liūdnai.
Jau išskrenda paukščiai.
Jų skubėjimo ir liūdesio
Pilnas dangus.