Baltos žiemos 
Tyloj paskendęs, 
Aš nusilenkiu laikui,
Aš nusilenkiu moteriai,
Kurią myliu,
Aš  nusilenkiu žemei
Ir upei bėgančiai
Laukais gimtinės mano.
Aš  nusilenkiu 
Saulei tekančiai
Ir ją pasveikinsiu, 
Kaip sveikinu tave
Ir ištirpsiu laike, 
Kaip tirpsta baltos snaigės
Ant tavo lūpų ir plaukų...
O sniegas sninga sninga,
Toks baltas ir trapus
Lyg mūsų laikas.