Sidabruoja 
Naktis sidabruoja,
Pilnatim 
Ir šarmotais beržais,
O sušalus tyla
Lyg krištolas skamba,
Kai paliečia ją 
Pirštai šarmoti nakties.
Sidabruoja
Naktis sidabruoja,
Pilnatim 
Ir šarmotais plaukais,
Ir suskaudusios
Širdys sustoja,
Kai paliečia jas
Pirštai sugrubę mirties.
Ir suskamba
Mūsų mirštantis laikas,
Lyg varpas
Amžinybės 
Sidabrinėj tyloj.