Kai sukasi snaigės
Baltojo valso ratu,
Aš prisimenu mūsų valsą,
Sušoktą po žvaigždėtu
Nakties dangumi.
Prisimenu tavo švytintį veidą
Ir degančias meile akis.
Seniai tie akordai
Nuskambėjo, nutolo,
Bet kai sukasi snaigės
Valso ratu, aš prisimenu
Mūsų baltąjį valsą sušoktą
Po žvaigždėtu nakties dangumi.
Prisimenu, kaip krito
Snaigės lyg žvaigždės,
Kaip tirpo šerkšno rožės
Ant tavo plaukų.
Nenuėjom tą naktį
Mes meilės keliu
Ir tavo juoko daugiau negirdžiu,
Tik skamba tyloje dažnai mūsų
Baltojo valso svajingi garsai
Ir krenta į delnus lyg žvaigždės
Baltos snaigės švelniai.