Koks keistas
Laiko virsmas - 
Gamtoje ir jausmuose,
Kai išgirsti žodžius:
„Myliu tave“...
Ir žemė ima suktis
Vis greičiau, greičiau, 
Tie žodžiai -
Lyg žvaigždžių arfos 
Skambesys,
Jie atveria jausmų gelmes, 
Kai meilės jausmas
Mus perskrodžia
Lyg žaibas,
Pasaulis tobulybe virsta
Ir virsmą tą
Mes jaučiam savimi
Kiekviena kūno ląstele,
Kiekvienu virpuliu širdies...