Kai žemė skęsta
Ryto rūkuose,
Širdis dainuoja meilę.
Kai įkvepi giliai
Rytmečio gaivaus nektaro,
Į kūną, sielą džiaugsmo
Plūsteli banga
Ir pajunti ryto
Elegišką ramybę
Ir sakralumą
Bundančios gamtos.
Ir tam sakraliniam laike
Suklupę prie saulės
Tekančios altoriaus,
Mes gimtinei,
Gyvenimui ir meilei
Kalbame maldas.