Kartais apima
Valiūkiškas noras
Laiko naštą numetus
Nubėgti gimtinės laukais,
Pasitikti tekančią saulę,
Įdienojus prisėsti
Paunksmėj beržų,
Vakarais klausytis
Paukščių giesmių
Ir ošiančio miško choralų,
Naktimis skaičiuoti
Rugpjūčio žvaigždes....
Palikę gimtuosius namus
Ir tėviškes savo,
Teisę nors akimirkai
Trumpai sugrįžti
Pasiliekam visi...
Ar sugrįžtam?