Ne puolęs
Angelas esu.
Esu vis ieškantis
Savęs žmogus.
Ne nuodėmių
Našta, o metai
Slegia vis labiau.
Nesimeldžiu,
Neatgailauju,
Bet gyvenu.
Gyvenu su meile
Širdyje
Ir vilties žvaigžde
Danguje.