Rugių guboj
Pasaulis mažas,
Bet duonos kvapas
Pažįstamas gerai...
Į tėviškę sugrįžęs
Dažnai prisimenu,
Kaip vaikystėje
Lietuj lyjant
Slėpėmės
Rugių guboj...
Dabar pasaulis
Didelis, beribis,
Bet kartais
Lietuj lyjant
Pasislėpti norisi
Rugių guboj,
Kurios, deja,
Jau nebėra...