Neverta?
O gal verta? 
Prisiminti
Gyvenančius,
Prisiminti
Išėjusius.
Neverta.
O gal verta? 
Į praeitį sugrįžti,
Kad dabartis
Įgautų
Naują prasmę.