Nei praeities,
Nei ateities –
Tik dabartis, įamžinta
Mylimos moters
Šypsenoj,
Džiaugsmo
Ir liūdesio ašaroj...
Išbučiuosiu tave,
Kad širdyje
Išsaugočiau
Dabartį,
Išsaugočiau
Meilę,
Kuri niekada
Netaps praeitimi.