„Myliu tave“ - kiek daug
Į du žodžius sutelpa:
Čia telpa žemė ir dangus,
Čia telpa jūros, vandenynai
Ir ašaros žvaigždžių.
„Myliu tave“ –stovėdamas
Po vasaros nakties
Dangum kartoju ir žodžiai tie
Į tolius plaukia nešami žvaigždžių.
Anksti ryte, kai rytmečio aušra
Tave nubudins, jie meilės aidu
Į tavo širdį pasibels.
 „Myliu tave“ - kiek daug
Į du žodžius sutelpa:
Čia telpa mano meilė,
Ilgesys, laukimas,
Kuriais aš gyvenu
Kai išskiria mus
Laiko bėgančio tėkmė.
Žinodamas, kad myli, lauki,
Šią žvaigždėtą
Rugpjūčio naktį
Žodžiais -„myliu tave“ -
Aš meilėj tau prisiekiu.