Tu pametei – 

Aš surinkau

Išbarstytus

Meilės žodžius

Ir sudėjęs

Į eilėraščių

Posmus

Paleidau

Į gyvenimą. 

Dabar tie žodžiai

Nepriklauso

Nei man, nei tau.

Jie gyvena

Savo gyvenimą

Žmonių širdyse...