Manyje – 

Mano kūne ir sieloj

Gyvena

Tavo artumas.

Saulės tekėjimas

Išbalansuoja

Pagundiško

Nubudimo euforiją.

Tikėjimas

Virsta iliuzija...

Palikęs

Tylinčius namus – 

Lydimas

Miegančių medžių

Miegančiu keliu

Išeinu 

Į pirmapradės būties

Pasaulį

Ieškoti savęs...