Lyg žvakės vaškas

Laikas tirpsta.

Akių šviesa prigęsta –

Ne žvaigždė.

Ne rudenio lapus – 

Mūsų metus

Į amžinybę

Laiko vėjai neša.

Ir pirmas sniegas –

Lyg šarma

Plaukuose –

Nedžiugina širdies.

Bet laikas – ne vaškas

Tirpstantis,

O mums Būties

Skirta dalia...

Jis turi prasmę.