Visi išeisime keliu,
Kuris prie Letos veda.
Girdėsime kaip kalba
Medžiai ir dangus.
Praeisime Edeno sodą
Ir pragaro vartus,
Kuriuos apsnūdęs
Hadas saugo.
Skaistyklos
Durys atviros
Užsukti kvies,
O sielos sutiktos
Liūdės ar džiaugsis.
O likusiems gyventi,
Gyvenimas
Sena vaga tekės...
Ar susitiksim mes
Už tos būties ribos
Ar Letos vandenys
Mums kojas numazgos
Aš nežinau...