Atmintis lyg angis
Gelia skaudžiai.
Kiek bebėgtum
Tolyn nuo savęs,
Praeities lyg šešėlio
Palikt negali.
Atmintis lyg angis,
Praeitis lyg šešėlis
Taip ir eina greta
Dabarties lydimi.
Ir verčiam mes
Lyg knygos lapus
Dienas ir metus,
Ir skaitom atmintyje
Įrašytus vardus.
Net ir tie, kurių
Jau nėra 
Gyvens mumyse.