Išsinešdami
Laiko sumaištį,
Išskrido paukščiai.
Dabar mano
Rudens laike,
Laike, kuris
Lyg iš sudužusio
Smėlio laikrodžio
Byrantis smėlis,
Užkloja mano
Paliktas pėdas,
Mano gyvenimą,
Viešpatauja tyla
Ir sumaištis.