Nemigo naktį

Gimęs eilėraštis

Lyg angelas skrenda.

Siunčiu tau savo
Angelą sargą –
Nemigo naktį
Gimusį eilėraštį,
Kad saugotų
Tave ir meilę.
Mus supantis pasaulis
Šią naktį buvo
Sutvertas meilei...
Atleisk mums, Dieve,
Už meilę, gimusią
Iš nemigo naktį
Parašyto eilėraščio.