Lijo, nulijo...
Ne lietaus upokšniai,
Mano dienos
Ir metai
Bėgo, nubėgo.
Stoviu     
Po laiko lietumi
Ir džiaugiuosi
Gyvenimu, 
Meile...