Medžiai,
Vėjo supami,
Per dieną pavargo.
Ir dabar 
Į nakties žvaigždėtą
Dangų žvelgdami,
Lyg šunyčiai
Lekuoja.
Gera, kai žinai,
Kad esi laukiamas.
Užmigdami
Pasimelskime
Už tuos, kuriuos
Mylime...