Nuo žodžių užgaulių
Ne veidrodžiai –
Dangus suskyla.
Ir plaukia debesys
Paranojiškai pikti,
Į mūsų sielas nerimo
Lietumi lydami...
Prieš žodį užgaulų,
Piktą tardami,
Pakelkime akis į dangų,
Kur šviečia saulė,
Žvaigždės,
Kur plaukia
Debesys balti
Lyg šviesios mintys.
Sustokime laiku,
Prieš žodį tardami
Užgaulų...