Man patinka platybės
Gimtinės laukų.
Man patinka sfera
Žvaigždėto dangaus.
Man patinka žemės
Alsavimą  jausti,
Kuris primena artumą
Moters mylimos.
Man patinka svajoti,
Sustojus ant skardžio
Upės sraunios.
Žinau, žingsnį žengęs,
Į vandenį sraunų
Įkristi galiu, bet gelmės
Tos seniai nebijau.
Man patinka aušra rytuose
Ir žara vakaruos.
Man patinka, kai lyja ir sninga.
Man patinka, kai siaučia pūga
Ir perkūnija trankos.
Man patinka gyventi, mylėti,
Svajoti ir laukti.
Man patinka mylėti... tave.